Öne Çıkan

KİTAPLAR

 

MUKADDER ÇAKIR İNTERNETTE GÖSTERİ VE GÖZETİM

 

 

 

 

 

 

 

MUKADDER ÇAKIR GÖRSEL KÜLTÜR VE KÜRESEL KİTLE KÜLTÜRÜ

 

 

MUKADDER ÇAKIR YENİ MEDYAYA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

 

MUKADDER ÇAKIR MEDYA VE SANAT

 

MUKADDER ÇAKIR MEDYA VE MODERNLİK

 

MUKADDER ÇAKIR SANATLAR VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM

 

KİTAPLARIN İÇİNDEKİLER VE GİRİŞ SAYFALARI

₰  Mukadder Çakır (2015) İNTERNETTE GÖSTERİ VE GÖZETİM İÇİNDEKİLER VE SUNUŞ YAZILARI, Ankara: Ütopya Yayınları

 

₰ Mukadder Çakır (Editör) (2014) YENİ MEDYAYA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR KİTABI (Ed.)  İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ  VE GİRİŞ YAZILARI, İstanbul: Doğu Kitabevi

 

₰ Mukadder Çakır (2014)  GÖRSEL KÜLTÜR VE KÜRESEL KİTLE KÜLTÜRÜ KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ VE GİRİŞ YAZILARI, Ankara: Ütopya Yayınları

 

 Mukadder Çakır (2013) MEDYA VE SANAT KİTABI – İÇİNDEKİLER VE ÖNSÖZ YAZILARI, İSTANBUL: Parşömen Yayınları

 

₰  Mukadder Çakır (2013) MEDYA VE MODERNLİK KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ VE GİRİŞ YAZILARI, İSTANBUL: PARŞÖMEN YAYINLARI

 

₰ Mukadder Çakır (2015) SANATTA ELEŞTİRELLİK KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ, GİRİŞ VE SONUÇ YAZILARI, İSTANBUL: DOĞU KİTABEVİ

 

₰ Mukadder Çakır (2008) SANATLAR VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM KİTABI (Ed.) – İÇİNDEKİLER VE ÖNSÖZ YAZILARI, İstanbul: E Yayınları

Davetli Konuşmacı

 

₰  Mukadder Çakır  “Ünsal Oskay ve Soruları” Beykent Üniversitesi Ünsal Oskay’ı Anma Etkinliği,  The Marmara Oteli, Taksim – İstanbul, 17 Mayıs 2017

 

₰  Mukadder Çakır, “Popüler Kültür ve Gösteri” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, “Popüler Kültür=Tüketim Döngüsü mü?” Konulu Panel, İstanbul, 22 Aralık 2010

 

₰  Mukadder Çakır, “Makale Yazım Aşamaları ve ‘Ulusal Gazetelerimizde Kültür Sanat Haberlerinin Sunum Biçimi’ Makalesi Üzerine”, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 26 Ekim 2005

Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

 

₰ Mukadder Çakır (2012) Türkçe İnternet Haberlerinde Kaçak Göçmenliğin Yeri. ILCS (Institute of Language and Communication Studies) and İzmir University, Language and Communication: Research Trends and Challenges International Symposium, 10-13 June 2012, İzmir, Türkiye.

 

₰ Mukadder Çakır (2011) Küreselleşme Sürecinin Meydan Okuyucu Niteliğinin Medyadaki Bir Yansısı: Sünger Bob Çizgi Filmi ile Kutsanan Fast-Food Kültürü.13. Ege University International Cultural Studies International Symposium, 4-6 Mayıs 2011, Düzenleyen: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İzmir, Türkiye

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Kültür Endüstrisi Kuramı Bağlamında Medyada Sanat ve Estetik” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul.

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Sanatsal İletişimin Medyada Geçirdiği Dönüşüm Süreci” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. İstanbul- Türkiye. (Poster bildiri)

 

₰ Mukadder Çakır (2003) “Ulusal Gazetelerimizde Kültür Sanat Haberlerinin Sunum Biçimi”, Türk(iye) Kültürleri, II. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliğiyle, Van.

 

₰ Mukadder Çakır Aydın (2000) “Sanatta İletişim Sorunu”. Medya ve Kültür Sempozyumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile, Ankara.

 

Kitap Bölümleri

₰  Mukadder Çakır (2018) BİLGİ TOPLUMU KURAMLARI VE PREKARYA TARTIŞMALARI, BİLGİ TOPLUMU TARTIŞMALARI içinde (Ed. Mukadder Çakır) İstanbul: Pales Yayınları. (ss. 19-114)

₰  Mukadder Çakır (2014) Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri ile Christian Fuchs, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar içinde (ss.81-130) (Ed.) Mukadder Çakır, İstanbul: Doğu Kitabevi

₰ Mukadder Çakır (2005) BİR İLETİŞİM SORUNU OLARAK ARTAN YALNIZLIKLAR,  YİTİRİLEN UZLET VE MEDYA (ss. 11-23) Medya Eleştirileri içinde (Ed. Can Bilgili, İstanbul: Beta Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2006) ESNEK KAPİTALİZME UYUMLU ESNEK İNSANI OLUŞTURMA SÜRECİNDE MEDYA (ss. 57-74) Medya Mercek Altında içinde (Der.) Nesrin Tan Akbulut – Elif Eda Balkaş. İstanbul: Beta Yayınları (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

₰   MUKADDER ÇAKIR (2014) KÜRESEL ŞİRKETLERİN YENİ MEDYA ODAKLI TÜKETİM VE TÜKETİCİ TASARIMLARI (ss. 163-196) MEDYA VE TASARIM içinde (Ed.) Süreyya Çakır, İstanbul: Urzeni Yayınları.     MEDYA VE TASARIM  (Ed.) S. Çakır, KÜNYE SAYFALARI 

 

₰ Mukadder Çakır (2009) SANAT VE SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE (ss. 223-272) Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim içinde (Ed.) Mukadder Çakır,  İstanbul: E Yayınları

₰  Mukadder Çakır (2009)  SANATSAL İLETİŞİMİN MEDYADA GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ (ss. 103-118) Medya İncelemeleri içinde (Ed.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2004) ULUSAL GAZETELERİMİZDE KÜLTÜR SANAT HABERLERİNİN SUNUM BİÇİMİ, Kültürel Üretim Alanları – Renkli Atlas içinde (Ed. N. Türkoğlu) İstanbul: Babil Yayınları.

₰ Mukadder Çakır (2009)  ÇAĞDAŞ SANATIN SUNUM ALANLARINDA GÜÇ GÖSTERİLERİ: SERMAYE SİYASET VE ERKİN KULLANIMI (ss.363-375) Karaelmas 2009:Medya ve Kültür (Ed.) N. Türkoğlu, S. T. Alayoğlu, İstanbul: Urban Yayınları

₰ Mukadder Çakır, Sosyal Medya ve Gösteri

₰ Mukadder Çakır (Nisan 2009) KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KURAMINDA MEDYA VE SANAT (ss. 27-50) Medya İncelemeleri (Der.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları (Ayrıca Medya ve Sanat içinde)

₰ Mukadder Çakır (1997) VİETNAM SİNEMASI (ss. 103-114) Sinema Yazıları: Onat Kutlar’a Armağan içinde (Ed.) Seçil Büker, Ankara: Doruk Yayınları. (Ayrıca Medya ve Sanat içind

Makaleler

 

₰  Mukadder Çakır (Haziran 2012) KÜRESEL BİR KÜLTÜR OLARAK FAST FOOD TELEVİZYON İZLEYİCİLİĞİ REKLAMLAR VE OBEZİTE, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 16 (ss. 101-119).

 

₰ Mukadder Çakır (Bahar 2013) İNTERNET HABERCİLİĞİNDE YASADIŞI GÖÇ SORUNU, AJİT-E.ORG, ONLİNE ACADEMİC JOURNAL OF INFORMATİON TECHNOLOGY, CİLT: 4, SAYI: 12 (ss. 105-124)

 

₰ Mukadder Çakır (Summer 2014) AJİT-E.ORG DERGİSİ, YENİ MEDYADA SANAL EKİPLER ve CROWDSOURCİNG YAZISININ DERGİ KÜNYESİ  

 

₰   Mukadder Çakır (Summer 2014) YENİ MEDYA VE KÜRESEL ŞİRKETLER İLİŞKİSİNDE SANAL EKİPLER VE CROWDSOURCİNG ETKİSİ (The Impact of Virtual Teams and Crowdsourcing in the Relationship Between New Media and Global Corporation) AJİT-e.org  Academic Journal of Information Technology, Vol:5 Number: 16 (p. 43-70)

 

₰ Mukadder Çakır (Temmuz 2010) NİETZSCHE’DE HAYATI OLUMLAMA EĞİLİMİ  VE SANAT  TUTKUSU (ss.60-78) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı 17 (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (2012) KÜRESELLEŞMENİN MEYDAN OKUYUCU NİTELİĞİ ve SÜNGER BOB YAZISI KAPAK ve KÜNYE

 

₰ Mukadder Çakır (2012) KÜRESELLEŞMENİN MEYDAN OKUYUCU NİTELİĞİNE MEDYADAN BİR ÖRNEK: SÜNGER BOB’LA KUTSANAN FAST FOOD KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞMA ETİĞİ (299-311) CHANGE AND CHALLENGE SYMPOSİUM PROCEEDİNG BOOK içinde (Ed. Murat Eldem, Lois R. Helmbold, Atilla Silkü, Esra S. Öztarhan, İzmir: Ege Üniversitesi Basınmevi  

 

₰ Mukadder Çakır (2004) GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve GERİLEYEN İLETİŞİM SÜRECİ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi (ss. 117-122) (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (2012) THE PLACE OF ILLEGAL IMMIGRATION IN TURKISH INTERNET NEWS: VISIBILITY AND INVISIBILITY (p.1883-1869) International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges ILCS (Institute of Language and Communication Studies) and İzmir University, Proceeding Book. Mega Press, İzmir 

 

₰ Mukadder Çakır (1997)  PASOLİNİ’DE AVANGARTLIK POPÜLİZM VE ŞİİRSELLİK  Kuram Dergisi. Kitap: 14. (ss. 42-44) (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Fehime Elem Yıldırım ve Mukadder Çakır (Ağustos 2016) MEDYA PSİKOLOJİSİ VE TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study on Media Psychology and Its History) (p. 538-556) Asos Journal – The Journal of Academic Social Science, Year: 4, Number: 29

 

₰ Mukadder Çakır (1999)  HER AN ÖLENLERİN HER ANINI YAŞAYANLARDAN ÇOK OLDUĞU ÇAĞIMIZA ELVEDA DİYEBİLMEK, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 10. (ss. 211-220)   (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

  Mukadder Çakır (2001) ÜTOPYALAR GÜZELDİR (ss. 85-95) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı: 11, (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

 Mukadder Çakır (1997) ODYSSEUSTAN BUGÜNE,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 6. (ss. 455-463)  (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (1996) PASOLİNİ’NİN MEDUSA BAKIŞLI MEDEA’SI (ss. 215-220) Sanat Dünyamız Dergisi, Sayı: 63 Modern Zamanlarda Kadın Özel Sayısı  (Ayrıca Medya ve Sanat içinde.)

 

₰ Mukadder Çakır (1996) ORSON WELLES VE YURTTAŞ KANE’DE AMERİKAN BİREYCİ MİTİ, Evrensel Kültür Dergisi. Sayı: 56 (ss. 49-53)  (Ayrıca Medya ve Sanat içinde.)

 

₰ Mukadder Çakır (1998) ANTİK YUNANDA MÜZİK Çalıntı Müzik ve Kültür Dergisi, Sayı. 29  (ss.79-90) (Ayrıca Medya ve Sanat içinde).

 

₰  Mukadder Çakır (1997) 1960’LAR TÜRKİYE’SİNDE SİNEMADAKİ AKIMLAR, 25. Kare Sinema Kültür Sayı: 21 (ss. 12-20 arası ve Arka Kapak) (Ayrıca Medya ve Sanat içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (1998) 1965 YILI SON DÖRT AYI İÇİNDE TÜRKİYE’DE RADYONUN DURUMU, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 8 (ss. 379-406)

 

 

₰ Mukadder Çakır (Mayıs 2008)  KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEME ÖNCELİĞİ (Armand Mattelart ve Erik Neveu’nun Kültürel İncelemelere Giriş adlı kitabı üzerine) Yayınlandığı Yer: Kültür Araştırmaları Derneği Elektronik BülteniSayı: 31,http://www.kulturad.org.

 

₰  Mukadder Çakır (2006) KELEBEKLER VE İNSANLAR, Artist Sanat Dergisi

 

₰ Mukadder Çakır (11 Temmuz 2003) SEYREDİLİŞİNİ SEYRETMEK, Akşam-lık Gazetesi Kitap Eki.