Kitap Bölümleri

₰  Mukadder Çakır (2018) BİLGİ TOPLUMU KURAMLARI VE PREKARYA TARTIŞMALARI, BİLGİ TOPLUMU TARTIŞMALARI içinde (Ed. Mukadder Çakır) İstanbul: Pales Yayınları. (ss. 19-114)

₰  Mukadder Çakır (2014) Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri ile Christian Fuchs, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar içinde (ss.81-130) (Ed.) Mukadder Çakır, İstanbul: Doğu Kitabevi

₰ Mukadder Çakır (2005) BİR İLETİŞİM SORUNU OLARAK ARTAN YALNIZLIKLAR,  YİTİRİLEN UZLET VE MEDYA (ss. 11-23) Medya Eleştirileri içinde (Ed. Can Bilgili, İstanbul: Beta Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2006) ESNEK KAPİTALİZME UYUMLU ESNEK İNSANI OLUŞTURMA SÜRECİNDE MEDYA (ss. 57-74) Medya Mercek Altında içinde (Der.) Nesrin Tan Akbulut – Elif Eda Balkaş. İstanbul: Beta Yayınları (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

₰   MUKADDER ÇAKIR (2014) KÜRESEL ŞİRKETLERİN YENİ MEDYA ODAKLI TÜKETİM VE TÜKETİCİ TASARIMLARI (ss. 163-196) MEDYA VE TASARIM içinde (Ed.) Süreyya Çakır, İstanbul: Urzeni Yayınları.     MEDYA VE TASARIM  (Ed.) S. Çakır, KÜNYE SAYFALARI 

 

₰ Mukadder Çakır (2009) SANAT VE SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE (ss. 223-272) Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim içinde (Ed.) Mukadder Çakır,  İstanbul: E Yayınları

₰  Mukadder Çakır (2009)  SANATSAL İLETİŞİMİN MEDYADA GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ (ss. 103-118) Medya İncelemeleri içinde (Ed.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2004) ULUSAL GAZETELERİMİZDE KÜLTÜR SANAT HABERLERİNİN SUNUM BİÇİMİ, Kültürel Üretim Alanları – Renkli Atlas içinde (Ed. N. Türkoğlu) İstanbul: Babil Yayınları.

₰ Mukadder Çakır (2009)  ÇAĞDAŞ SANATIN SUNUM ALANLARINDA GÜÇ GÖSTERİLERİ: SERMAYE SİYASET VE ERKİN KULLANIMI (ss.363-375) Karaelmas 2009:Medya ve Kültür (Ed.) N. Türkoğlu, S. T. Alayoğlu, İstanbul: Urban Yayınları

₰ Mukadder Çakır, Sosyal Medya ve Gösteri

₰ Mukadder Çakır (Nisan 2009) KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KURAMINDA MEDYA VE SANAT (ss. 27-50) Medya İncelemeleri (Der.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları (Ayrıca Medya ve Sanat içinde)

₰ Mukadder Çakır (1997) VİETNAM SİNEMASI (ss. 103-114) Sinema Yazıları: Onat Kutlar’a Armağan içinde (Ed.) Seçil Büker, Ankara: Doruk Yayınları. (Ayrıca Medya ve Sanat içind