Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

 

₰ Mukadder Çakır (2012) Türkçe İnternet Haberlerinde Kaçak Göçmenliğin Yeri. ILCS (Institute of Language and Communication Studies) and İzmir University, Language and Communication: Research Trends and Challenges International Symposium, 10-13 June 2012, İzmir, Türkiye.

 

₰ Mukadder Çakır (2011) Küreselleşme Sürecinin Meydan Okuyucu Niteliğinin Medyadaki Bir Yansısı: Sünger Bob Çizgi Filmi ile Kutsanan Fast-Food Kültürü.13. Ege University International Cultural Studies International Symposium, 4-6 Mayıs 2011, Düzenleyen: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İzmir, Türkiye

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Kültür Endüstrisi Kuramı Bağlamında Medyada Sanat ve Estetik” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul.

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Sanatsal İletişimin Medyada Geçirdiği Dönüşüm Süreci” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. İstanbul- Türkiye. (Poster bildiri)

 

₰ Mukadder Çakır (2003) “Ulusal Gazetelerimizde Kültür Sanat Haberlerinin Sunum Biçimi”, Türk(iye) Kültürleri, II. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliğiyle, Van.

 

₰ Mukadder Çakır Aydın (2000) “Sanatta İletişim Sorunu”. Medya ve Kültür Sempozyumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile, Ankara.