Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

 

₰ Mukadder Çakır (2012) Türkçe İnternet Haberlerinde Kaçak Göçmenliğin Yeri. ILCS (Institute of Language and Communication Studies) and İzmir University, Language and Communication: Research Trends and Challenges International Symposium, 10-13 June 2012, İzmir, Türkiye.

 

₰ Mukadder Çakır (2011) Küreselleşme Sürecinin Meydan Okuyucu Niteliğinin Medyadaki Bir Yansısı: Sünger Bob Çizgi Filmi ile Kutsanan Fast-Food Kültürü.13. Ege University International Cultural Studies International Symposium, 4-6 Mayıs 2011, Düzenleyen: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İzmir, Türkiye

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Kültür Endüstrisi Kuramı Bağlamında Medyada Sanat ve Estetik” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul.

 

₰ Mukadder Çakır  (Kasım 2007) “Sanatsal İletişimin Medyada Geçirdiği Dönüşüm Süreci” Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. İstanbul- Türkiye. (Poster bildiri)

 

₰ Mukadder Çakır (2003) “Ulusal Gazetelerimizde Kültür Sanat Haberlerinin Sunum Biçimi”, Türk(iye) Kültürleri, II. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliğiyle, Van.

 

₰ Mukadder Çakır Aydın (2000) “Sanatta İletişim Sorunu”. Medya ve Kültür Sempozyumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile, Ankara.

 

Makaleler

 

₰  Mukadder Çakır (Haziran 2012) KÜRESEL BİR KÜLTÜR OLARAK FAST FOOD TELEVİZYON İZLEYİCİLİĞİ REKLAMLAR VE OBEZİTE, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 16 (ss. 101-119).

 

₰ Mukadder Çakır (Bahar 2013) İNTERNET HABERCİLİĞİNDE YASADIŞI GÖÇ SORUNU, AJİT-E.ORG, ONLİNE ACADEMİC JOURNAL OF INFORMATİON TECHNOLOGY, CİLT: 4, SAYI: 12 (ss. 105-124)

 

₰ Mukadder Çakır (Summer 2014) AJİT-E.ORG DERGİSİ, YENİ MEDYADA SANAL EKİPLER ve CROWDSOURCİNG YAZISININ DERGİ KÜNYESİ  

 

₰   Mukadder Çakır (Summer 2014) YENİ MEDYA VE KÜRESEL ŞİRKETLER İLİŞKİSİNDE SANAL EKİPLER VE CROWDSOURCİNG ETKİSİ (The Impact of Virtual Teams and Crowdsourcing in the Relationship Between New Media and Global Corporation) AJİT-e.org  Academic Journal of Information Technology, Vol:5 Number: 16 (p. 43-70)

 

₰ Mukadder Çakır (Temmuz 2010) NİETZSCHE’DE HAYATI OLUMLAMA EĞİLİMİ  VE SANAT  TUTKUSU (ss.60-78) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı 17 (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (2012) KÜRESELLEŞMENİN MEYDAN OKUYUCU NİTELİĞİ ve SÜNGER BOB YAZISI KAPAK ve KÜNYE

 

₰ Mukadder Çakır (2012) KÜRESELLEŞMENİN MEYDAN OKUYUCU NİTELİĞİNE MEDYADAN BİR ÖRNEK: SÜNGER BOB’LA KUTSANAN FAST FOOD KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞMA ETİĞİ (299-311) CHANGE AND CHALLENGE SYMPOSİUM PROCEEDİNG BOOK içinde (Ed. Murat Eldem, Lois R. Helmbold, Atilla Silkü, Esra S. Öztarhan, İzmir: Ege Üniversitesi Basınmevi  

 

₰ Mukadder Çakır (2004) GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve GERİLEYEN İLETİŞİM SÜRECİ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi (ss. 117-122) (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (2012) THE PLACE OF ILLEGAL IMMIGRATION IN TURKISH INTERNET NEWS: VISIBILITY AND INVISIBILITY (p.1883-1869) International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges ILCS (Institute of Language and Communication Studies) and İzmir University, Proceeding Book. Mega Press, İzmir 

 

₰ Mukadder Çakır (1997)  PASOLİNİ’DE AVANGARTLIK POPÜLİZM VE ŞİİRSELLİK  Kuram Dergisi. Kitap: 14. (ss. 42-44) (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Fehime Elem Yıldırım ve Mukadder Çakır (Ağustos 2016) MEDYA PSİKOLOJİSİ VE TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study on Media Psychology and Its History) (p. 538-556) Asos Journal – The Journal of Academic Social Science, Year: 4, Number: 29

 

₰ Mukadder Çakır (1999)  HER AN ÖLENLERİN HER ANINI YAŞAYANLARDAN ÇOK OLDUĞU ÇAĞIMIZA ELVEDA DİYEBİLMEK, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 10. (ss. 211-220)   (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

  Mukadder Çakır (2001) ÜTOPYALAR GÜZELDİR (ss. 85-95) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı: 11, (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

 Mukadder Çakır (1997) ODYSSEUSTAN BUGÜNE,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 6. (ss. 455-463)  (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (1996) PASOLİNİ’NİN MEDUSA BAKIŞLI MEDEA’SI (ss. 215-220) Sanat Dünyamız Dergisi, Sayı: 63 Modern Zamanlarda Kadın Özel Sayısı  (Ayrıca Medya ve Sanat içinde.)

 

₰ Mukadder Çakır (1996) ORSON WELLES VE YURTTAŞ KANE’DE AMERİKAN BİREYCİ MİTİ, Evrensel Kültür Dergisi. Sayı: 56 (ss. 49-53)  (Ayrıca Medya ve Sanat içinde.)

 

₰ Mukadder Çakır (1998) ANTİK YUNANDA MÜZİK Çalıntı Müzik ve Kültür Dergisi, Sayı. 29  (ss.79-90) (Ayrıca Medya ve Sanat içinde).

 

₰  Mukadder Çakır (1997) 1960’LAR TÜRKİYE’SİNDE SİNEMADAKİ AKIMLAR, 25. Kare Sinema Kültür Sayı: 21 (ss. 12-20 arası ve Arka Kapak) (Ayrıca Medya ve Sanat içinde)

 

₰ Mukadder Çakır (1998) 1965 YILI SON DÖRT AYI İÇİNDE TÜRKİYE’DE RADYONUN DURUMU, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Sayı: 8 (ss. 379-406)

 

 

₰ Mukadder Çakır (Mayıs 2008)  KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEME ÖNCELİĞİ (Armand Mattelart ve Erik Neveu’nun Kültürel İncelemelere Giriş adlı kitabı üzerine) Yayınlandığı Yer: Kültür Araştırmaları Derneği Elektronik BülteniSayı: 31,http://www.kulturad.org.

 

₰  Mukadder Çakır (2006) KELEBEKLER VE İNSANLAR, Artist Sanat Dergisi

 

₰ Mukadder Çakır (11 Temmuz 2003) SEYREDİLİŞİNİ SEYRETMEK, Akşam-lık Gazetesi Kitap Eki.