Kitap Bölümleri

₰  Mukadder Çakır (2018) BİLGİ TOPLUMU KURAMLARI VE PREKARYA TARTIŞMALARI, BİLGİ TOPLUMU TARTIŞMALARI içinde (Ed. Mukadder Çakır) İstanbul: Pales Yayınları. (ss. 19-114)

₰  Mukadder Çakır (2014) Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri ile Christian Fuchs, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar içinde (ss.81-130) (Ed.) Mukadder Çakır, İstanbul: Doğu Kitabevi

₰ Mukadder Çakır (2005) BİR İLETİŞİM SORUNU OLARAK ARTAN YALNIZLIKLAR,  YİTİRİLEN UZLET VE MEDYA (ss. 11-23) Medya Eleştirileri içinde (Ed. Can Bilgili, İstanbul: Beta Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2006) ESNEK KAPİTALİZME UYUMLU ESNEK İNSANI OLUŞTURMA SÜRECİNDE MEDYA (ss. 57-74) Medya Mercek Altında içinde (Der.) Nesrin Tan Akbulut – Elif Eda Balkaş. İstanbul: Beta Yayınları (Ayrıca Medya ve Modernlik içinde)

₰   MUKADDER ÇAKIR (2014) KÜRESEL ŞİRKETLERİN YENİ MEDYA ODAKLI TÜKETİM VE TÜKETİCİ TASARIMLARI (ss. 163-196) MEDYA VE TASARIM içinde (Ed.) Süreyya Çakır, İstanbul: Urzeni Yayınları.     MEDYA VE TASARIM  (Ed.) S. Çakır, KÜNYE SAYFALARI 

 

₰ Mukadder Çakır (2009) SANAT VE SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE (ss. 223-272) Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim içinde (Ed.) Mukadder Çakır,  İstanbul: E Yayınları

₰  Mukadder Çakır (2009)  SANATSAL İLETİŞİMİN MEDYADA GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ (ss. 103-118) Medya İncelemeleri içinde (Ed.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları

₰ Mukadder Çakır (2004) ULUSAL GAZETELERİMİZDE KÜLTÜR SANAT HABERLERİNİN SUNUM BİÇİMİ, Kültürel Üretim Alanları – Renkli Atlas içinde (Ed. N. Türkoğlu) İstanbul: Babil Yayınları.

₰ Mukadder Çakır (2009)  ÇAĞDAŞ SANATIN SUNUM ALANLARINDA GÜÇ GÖSTERİLERİ: SERMAYE SİYASET VE ERKİN KULLANIMI (ss.363-375) Karaelmas 2009:Medya ve Kültür (Ed.) N. Türkoğlu, S. T. Alayoğlu, İstanbul: Urban Yayınları

₰ Mukadder Çakır, Sosyal Medya ve Gösteri

₰ Mukadder Çakır (Nisan 2009) KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KURAMINDA MEDYA VE SANAT (ss. 27-50) Medya İncelemeleri (Der.) A. Bilge Gürsoy, İstanbul: Es Yayınları (Ayrıca Medya ve Sanat içinde)

₰ Mukadder Çakır (1997) VİETNAM SİNEMASI (ss. 103-114) Sinema Yazıları: Onat Kutlar’a Armağan içinde (Ed.) Seçil Büker, Ankara: Doruk Yayınları. (Ayrıca Medya ve Sanat içind

KİTAPLAR

 

MUKADDER ÇAKIR İNTERNETTE GÖSTERİ VE GÖZETİM

 

 

 

 

 

 

 

MUKADDER ÇAKIR GÖRSEL KÜLTÜR VE KÜRESEL KİTLE KÜLTÜRÜ

 

 

MUKADDER ÇAKIR YENİ MEDYAYA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

 

MUKADDER ÇAKIR MEDYA VE SANAT

 

MUKADDER ÇAKIR MEDYA VE MODERNLİK

 

MUKADDER ÇAKIR SANATLAR VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM

 

KİTAPLARIN İÇİNDEKİLER VE GİRİŞ SAYFALARI

₰  Mukadder Çakır (2015) İNTERNETTE GÖSTERİ VE GÖZETİM İÇİNDEKİLER VE SUNUŞ YAZILARI, Ankara: Ütopya Yayınları

 

₰ Mukadder Çakır (Editör) (2014) YENİ MEDYAYA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR KİTABI (Ed.)  İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ  VE GİRİŞ YAZILARI, İstanbul: Doğu Kitabevi

 

₰ Mukadder Çakır (2014)  GÖRSEL KÜLTÜR VE KÜRESEL KİTLE KÜLTÜRÜ KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ VE GİRİŞ YAZILARI, Ankara: Ütopya Yayınları

 

 Mukadder Çakır (2013) MEDYA VE SANAT KİTABI – İÇİNDEKİLER VE ÖNSÖZ YAZILARI, İSTANBUL: Parşömen Yayınları

 

₰  Mukadder Çakır (2013) MEDYA VE MODERNLİK KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ VE GİRİŞ YAZILARI, İSTANBUL: PARŞÖMEN YAYINLARI

 

₰ Mukadder Çakır (2015) SANATTA ELEŞTİRELLİK KİTABI – İÇİNDEKİLER, ÖNSÖZ, GİRİŞ VE SONUÇ YAZILARI, İSTANBUL: DOĞU KİTABEVİ

 

₰ Mukadder Çakır (2008) SANATLAR VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİM KİTABI (Ed.) – İÇİNDEKİLER VE ÖNSÖZ YAZILARI, İstanbul: E Yayınları